ACHARIYA SIKSHA MANDIR
Main School Campus :
ACHARIYAPURAM,
Villianur,
Puducherry -110.
Ph : 0413 – 2660881 / 9486732794 / 9486732793
E-mail : asmhead@achariya.org

OUR BRANCHES:

ACHARIYA SIKSHA MANDIR
56, Anthoniar Koil Street,
Reddiyarpalayam,
Puducherry -10.
Ph : 9344497461
E-mail: asmrp@achariya.org

ACHARIYA SIKSHA MANDIR
R.S.No.:186/2C, Muthu Nagar,
Near Shanmuga Theatre,
Mutharayarpalayam Main Road,
Puducherry _ 605110.
Ph : 0413 – 2277722 / 9344497455
E-Mail : asmmp@achariya.org